NAJNOVIJE VESTI
Centar za sport i rehabilitaciju osoba za invaliditetom „Iskra“ u Kragujevcu, druga zadužbina koju je izgradio Delta Holding, obeležio je prvu godinu rada.
Od otvaranja krajem juna prošle godine pa do prvog rođendana Sportski centar „Iskra“ bio je domaćin značajnih događaja