Zasad za budućnost

Zasad za budućnost

Povezane vesti

Naš doprinos smanjenju siromaštva u Srbiji
Na Javnoj odbrani projektnih ideja održanoj 8. februara u hotelu „Park“ u Beogradu, 12 organizacija koje su ušle u uži krug II konkursa projekta „Zasad za budućnost“, predstavile su svoje ideje Konkursnoj komisiji za odabir projekata
Dvadeset osam udruženja prijavilo se na drugi konkurs projekta „Zasad za budućnost“, koji organizuje Delta Fondacija