O nama

Naš tim

Ivana Mišković KarićIvana Mišković Karić
Upravitelj
Aleksandra JeličićAleksandra Jeličić
Zamenik upravitelja
Nadica MilanovićNadica Milanović
Menadžer projekata
Vanja KneževićVanja Knežević
Menadžer projekata
Tanja ProdanovićTanja Prodanović
Saradnik na projektima
Ljiljana JevremovićLjiljana Jevremović
Menadžer za odnose sa javnošću