Publikacije

CSR izveštaj Delta Holdinga 2015.
CSR izveštaj Delta Holdinga 2014.
CSR izveštaj Delta Holdinga 2013
CSR Izveštaj Delta Holdinga 2012
CSR Izveštaj Delta Holdinga 2011
Brošura programa Fond za budućnost
Prezentacija rada Delta Fondacije
Međunarodna konvencija o pravima OSI
CSR izveštaj Delta Holdinga 2010.