Treći roditelj

Treći roditelj

Podrška zaposlenih Delta Holdinga socijalno ugroženim porodicama

Kroz projekat "Treći roditelj" zaposleni Delta Holdinga u partnerstvu sa udruženjem Putokaz pomažu očuvanje porodica koje su u riziku da im deca budu izmeštena u ustanove socijalne zaštite.

Aktivnosti projekta obuhvataju:

  • angažovanje dva socijalna radnika za rad sa porodicama i njihovim članovima kroz savetodovanje, podršku u zdravstvenoj i pravnoj zaštiti i zastupanju prava deteta;
  • uključivanje dece u sportske i kulturne aktivnosti;
  • materijalnu podršku zaposlenih Delta Holdinga (priprema robnih paketa za Uskrs, Novu godinu, početak škole i rođendane);
  • edukativnu podršku;
  • poboljšanje uslova stanovanja;
  • ekonomsko osnaživanje roditelja - pokretanje malih biznisa.

 

Do kraja 2017. godine, 203 zaposlenih u Delti, pojedinačno ili u grupi, vodilo je brigu o 50 dece.

Cilj Delta fondacije je da realizacijom ovog projekta doprinese stvaranju funkcionalnih porodica i smanjenju siromaštva.

Rezultati projekta:

  • Veći broj funkcionalnih porodica i osnaženih roditelja koji mogu da brinu o sebi i svojoj deci (25% porodica u potpunosti je ojačano).
  • Poboljšanje u domenu obrazovanja, ishrane, uslova života, brige o zdravlju i roditeljskih veština.
  • Razvoj mreže podrške u lokalnoj zajednici u cilju obezbeđivanja: besplatnih vannastavnih aktivnosti (auto škola, škola stranih jezika, sportskih objekata); pravne pomoći (advokatske kancelarije); zdravstvene pomoći (stomatološke i druge ordinacije) i  zapošljavanja (agencije za održavanje higijene objekata, trgovinske radnje).

Povezane vesti

Povodom Božićnih i Novogodišnjih praznika, Delta Holding je ove godine peti put organizovao humanitarnu akciju „Deda Mrazovi pomoćnici”. Zaposleni u kompaniji i njihova deca pripremili su 103 paketića za decu o kojoj brinu u okviru projekta „Treći roditelj”, njihovu braće i sestre i decu iz projekta "Jačanje porodice”.
Naša podrška socijalno ugroženim porodicama
Paketići za decu iz socijalno ugroženih porodica
151 paketić za decu iz socijalno ugroženih porodica i decu iz Dečjeg sela iz Sremske Kamenice