Članstva

Evropska asocijacija za venture filantropiju

EVPA udruženje članova i mreža sačinjena od organizacija koje su zainteresovane za ili se bave tzv. venture filantropijom i investicijama u zajednicu širom Evrope. EVPA je osnovana 2004. godine I trudi se da bude sedište, kao i najznačajnija evropska pokretačka mreža socijalnih investitora, venture filantropa i zadužbina koje su posvećene korišćenju alatki venture filantropije i socijalnih investicija kako bi postigle uticaj na društvenu zajednicu.

EVPA definiše venture filantropiju kao pristup izgradnji snažnijih investitorskih organizacija sa društvenim ciljem pružanjem kako finansijske, tako i nefinansijske podrške kako bi se povećao njihov uticaj na društvo. Venture filantropija obuhvata primenu čitavog spektra finansijskih instrumenata (grantovi, akcionarski kapital, dug itd.) i poklanja posebnu pažnju konačnom cilju, ostvarivanju uticaja na zajednicu. Ovaj pristup obuhvata kako socijalne investicije, tako i davanje grantova na visokom nivou.

Članstvo u ovom udruženju pokriva čitav niz filantropskih i investitorskih aktivnosti i obuhvata fondove venture filantropije, socijalne investitore, fondacije koje daju grantove, investicione fondove, privatne firme i firme za profesionalne usluge, savetnike u oblasti filantropije, banke i poslovne škole. Članovi udruženja EVPA sarađuju u svim sektorima da bi promovisali i oblikovali budućnost venture filantropije i socijalnog investiranja u Evropi i šire.

Udruženje trenutno ima više od 210 članova iz 29 zemalja, uglavnom sa sedištem u Evropi, ali i van nje, na primer u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i širom Azije.

Za više informacija posetite www.evpa.eu.com