Članstva

Srpski filantropski forum

Srpski filantropski forum kao neformalna grupa, osnovan je krajem 2010. godine sa idejom da se podstakne razvoj filantropije u Srbiji, okupljanjem relevantnih kompanija, organizacija i pojedinaca koji aktivno doprinose razvoju filantropije u Srbiji.

Od samog početka rada Foruma, Delta Fondacija aktivno je učestvovala u razmeni iskustva u ovoj oblasti ali i u projektima koje je Forum inicirao.

Srpski filantropski forum formalno je registrovan kao organizacija u julu 2017. godine nakon čega je počelo i zvanično učlanjivanje. Delta Fondacija zvanično je postala član Srpskog filantropskog foruma u decembru 2017. godine.

Više informacija o Srpskom filantropskom forumu na: www.srpskifilantropskiforum.org