Misija, vizija, ciljevi

Misija, vizija, ciljevi

Misija

Zadovoljavanje trajnih socijalnih, obrazovnih, kulturnih i zdravstvenih potreba naše zajednice kreiranjem i realizacijom zadužbinarskih projekata.

Vizija

Delta Fondacija teži ka tome da kroz svoj rad, a u ime članica Delta Holdinga, pruži primer, postane uzor i postavi nove standarde humanitarnog rada u okviru korporativne odgovornosti.

Ciljevi

  • Realizacija zadužbinarskih projekata
  • Podrška stanovništvu u socijalnoj potrebi
  • Trajan doprinos društvenoj zajednici
  • Razvojni projekti iz oblasti obrazovanja i kulture
  • Podrška deci bez roditeljskog staranja

Očekujemo da

Pored direktnog uticaja na poboljšanje kvaliteta života društvene zajednice kojoj pripadamo, ostvarimo i uticaj na razvoj sistema moralnih vrednosti kod svih pripadnika društva.

Podstičući svest o povezanosti pojedinca ili organizacije i društvene zajednice, utičemo na razvijanje svesti o odgovornosti prema zajednici, kao i na razvoj osetljivosti za potrebe i probleme zajednice i njenih članova.