Delta treći roditelj - Berba jabuka u Čelarevu

30. septembar 2013.

Voćnjak Delta Holdinga u Čelarevu u subotu 28.9. posetila je grupa ljudi, korisnika društvene mreže twitter iz Beograda i Novog Sada.

Tom prilikom ubrano je 346kg jabuka, koje će Delta Fondacija donirati Zavodu za vaspitanje dece i omladine iz Beograda. Osim jabuka, Zavodu će biti donirani krompir i luk.

Zavod se bavi zbrinjavanjem, vaspitanjem, obrazovanjem, profesionalnim osposobljavanjem i zdravstvenom zaštitom dece i omladine u sukobu sa zakonom i poremećajem u ponašanju. Zavod trenutno zbrinjava 64 korisnika.