Jačanje porodice - Rezultati projekta

01. decembar 2014.

Projekat „Jačanje porodice” pokrenulo je 2012. godine, Dečje selo iz Sremske Kamenice u saradnji sa organizacijom SOS Kinderdorf International. Godine 2013. kroz finansijsku podršku u projekat se uključuje Delta Fondacija. Najvažniji cilj projekta jeste sprečavanje smeštaja dece u ustanove socijalne zaštite i ojačavanje bioloških porodica, ne samo ekonomski već i psiho – socijalno, zdravstveno i pravno. Sa porodicama uključenim u projekat rade socijalni radnici, koji prate njihov napredak i pomažu im da ojačaju do samoodrživosti.

Skup ovih usluga od početka projekta do danas dobilo je 107 porodica sa 218 dece. Održivost je dostiglo 11 porodica, a 7 se priprema da nastave svoj razvojni put bez pomoći socijalnih radnika.

Za članove 14 porodica, koji su tokom projekta završili i razne kurseve, kupljen je materijal za započinjanje privatnog posla. Na ovaj način svojim porodicama obezbediće ekonomsku dobit neophodnu za normalan rast i razvoj dece.