Milan Marković

09. septembar 2014.

Milan M. Marković je završio doktorske studije iz oblasti ljudskih prava na Univerzitetu u Gracu u Austriji. Radi kao istraživač u Institutu društvenih nauka u Beogradu i pravni je savetnik Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S. Generalni je sekretar Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije. 

Angažovan je na više projekata koje finansira Ministarstvo nauke, kao i na projektima na polju prava osoba sa invaliditetom, koje finansira Evropska unija. Bio je angažovan na projektima kojim rukovode univerziteti u Aberdinu (Velika Britanija), Groningenu (Holandija), Gracu (Austrija), Oslu (Norveška) i Golveju (Irska).

Kao gostujući istraživač boravio je na Univerzitetu u Kopenhagenu, Institutu Maks Plank u Hajdelbergu, Univerzitetima u Beču i u Lundu. 

Autor je preko dvadeset članaka i studija iz oblasti prava na zdravlje, prava osoba sa invaliditetom i oblasti ljudskih prava, dve monografije i urednik više nacionalnih i međunarodnih monografskih izdanja.