Počinje modernizacija poljoprivrede u selima Dubočane i Mala Jasikova

Počinje modernizacija poljoprivrede u selima Dubočane i Mala Jasikova

17. april 2019.

Uručenjem sertifikata o završenoj obuci za više od 40 meštana, obeležen je završetak prve i početak druge faze u projektu „Naše selo“, koji Delta Holding sa partnerima sprovodi u selima Dubočane i Mala Jasikova kod Zaječara.

S obzirom na to da je znanje osnov moderne poljoprivrede, u prvoj fazi projekta akcenat je bio na edukaciji u oblasti stočarstva i voćarstva, finansiranja poljoprivredne proizvodnje, udruživanja i konkurisanja za sredstva iz domaćih i međunarodnih izvora. Organizovan je obilazak imanja Delta Agrara, a u samim selima održana su 33 predavanja.

U drugoj fazi projekta, čiji početak je označen danas, krenuće konkretna modernizacija proizvodnje. Stručnjaci iz Delta Agrara i Erste Banke sačinili su individualni plan razvoja za svako domaćinstvo. U ovoj fazi akcenat će biti na povećanju proizvodnje, kroz zaštitu voćnjaka od štetočina i biljnih bolesti, promenu ishrane stoke, poboljšanju objekata za smeštaj muznih goveda i druge aktivnosti kojima se proizvodnja na selu modernizuje i postaje profitabilnija.

U trećoj fazi projekta, koja će uslediti kasnije, Delta Fondacija i partneri u projektu radiće na unapređenju društvenog života, kroz obnovu škola, organizovanje kulturnih događaja.

Projekat „Naše selo“ započet je uz punu podršku lokalne samouprave na čelu sa gradonačelnikom Zaječara Boškom Ničićem. Projektu „Naše selo“ priključili su se i Privredna komora Srbije, Telekom Srbija, kompanija Square Affair Keramika Kanjiža, a projekat je otvoren i za druge kompanije i institucije koje u njemu prepoznaju pravi put za opstanak i razvoj srpskog sela.