Praktična obuka za stipendiste programa ,,Fond za Budućnost“

08. jun 2018.

Tokom maja i juna učenici poljoprivrednih škola u Srbiji imali su drugi deo jednonedeljne praktične obuke u letnjem semesetru na imanjima Delta Agrara.

Stipendisti dvogodišnjeg programa poslovne obuke ,,Fond za Budućnost“, učenici Poljoprivredne škole iz Sombora obavili su praksu na imanju ,,Jedinstvo“ u Apatinu.

Poljoprivredni tehničari obilazili su useve, pratili faze razvoja i stanje useva, učenici su se upoznali sa radom savremenih mašina i obavljali poslove zelene rezidbe i vezivanja jednogodišnjih sadnica.

Rukovaoci – mehaničari poljoprivredne tehnike učestvovali su u pripremi kombajna za predstojeću žetvu, pripremi kultivatora za kultiviranje, i upoznali su se sa načinom rukovanja savremenom mehanizacijom.

Veterinarski tehničari pomagali su u pripremi i hranjenju ribe u ribnjaku i učestvovali u pripremi preparata za dezinfekciju. Na farmi goveda asistirali su u ishrani i nezi i steonih junica, kao i u poslovima vezanim za pripremu i aplikaciju lekova.

 

Učenici Poljoprivredne škole iz Zrenanjina obavljali su praksu na imanju ,,Topola“ u Kikindi.

Poljoprivredni tehničari prisustvovali su prskanju graška, setvi boranije, i brojanju sklopova kukuruza.

Rukovaoci – mehaničari poljoprivredne proizvodnje, radili su na kontroli i popravci mašina i učili o njihovom održavanju, radili su na servisu kombajna i spremali ga za žetvu uljane repice.

Veterinarski tehničari bili su na farmi goveda, pregledali su krave ultrazvukom, lečili ih i davali injekcije.  

 

Učenici Poljoprivredne škole iz Futoga obavljali su praksu na imanju Delta Agrara u Čelarevu.

Poljoprivredni tehničari radili su u voćnjaku, na poslovima ručne prorede jabuka, i utvrđivanju kvaliteta navodnjavanja sistema kap po kap.

Tehničari poljoprivredne tehnike pomagali su u popravci i adaptaciji nošenog rezervoara vode za korišćenje u voćnjaku, servisirali su prskalice za tretiranje korova, i menjali filtere u traktorima.

Veterinarski tehničari radili su na farmi svinja, na poslovima muže krava, pomagali su u prevođenju male teladi u namenske boksove i hranili goveda.

 

Učenici Poljoprivredne škole iz Negotina obavljali su praksu na imanju u Zaječaru.

Poljoprivredni tehničari bili su u voćnjaku, upoznali su se se metodologijom novog zasada, obišli su zasad trešanja, učestvovali su u berbi trešanja, upoznali su se sa načinom i kriterijumima proređivanja ploda jabuka.

Veterinarski tehničari bili su na farmi svinja i na farmi ovaca, učestvovali su u vakcinisanju životinja, obavljali su poslove vezane za evidenciju o grlima, obeležavanje životinja, lečenje jagnjića i ovaca i  imali su priliku da vide i asistiraju na hiruškoj intervenciji prolapusa uteri kod ovce. Učenici su takođe, pratili jagnjenje i pružali pomoć.

 Praksa učenika prošla je uspešno u, radnoj i pozitivnoj atmosferi.