Treća godišnjica rada

27. januar 2011.

Delta Fondacija je školi za decu sa oštećenim sluhom „Stefan Dečanski” u Beogradu zvanično uručila donaciju u vrednosti od 1.060.000,00 RSD, koja je obezbeđena na humanitarnoj aukciji održanoj 5. novembra 2010. Ovaj iznos pokriće troškove nabavke novog nameštaja za školu, 2 računara, projektora, LCD televizora, fotoaparata sa kamerom i kućnog bioskopa, kao i obuku zaposlenih za rad na multimedijalnoj tabli. Donacija je formirana na osnovu potreba škole „Stefan Dečanski”, a sa ciljem unapređenja kvaliteta nastave.

Humanitarna aukcija na kojoj je prikupljen novac za ovu donaciju organizovana je povodom obeležavanja trogodišnjice rada Delta Humanitarnog Fonda. Na aukciji je prodato 12 umetničkih fotografija autora Nebojše Babića, na kojima deca znakovnim jezikom prikazuju određene pojmove kao što su: ljubav, snaga, poverenje….