Uroš Matić

09. septembar 2014.

Uroš Matić je završio osnovne i master studije na Odeljenju za arheologiju, Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Stipendista je Delta Fondacije od septembra 2012. godine kada je upisao doktorske studije na Institutu za egiptologiju i koptologiju, Vestfalijskog Vilhelmovog Univerziteta u Minsteru iz oblasti egiptologije.

Uroš Matić je učestvovao na više arheoloških iskopavanja u Srbiji, Mađarskoj, Bugarskoj i Egiptu. Trenutno je član arheološkog tima na iskopavanjima lokaliteta Tel el-Daba i Asuan. Učestvovao je na više međunarodnih arheoloških i egiptoloških seminara i konferencija i autor je stručnih arheoloških i egiptoloških radova na spskom, engleskom i nemačkom jeziku. Trenutno priprema zbornik radova na temu arheologije roda i nasilja u saradnji sa Boom Jensenom.

U slobodno vreme trenira mačevanje, gleda filmove i čita, između ostalog, epsku i naučnu fantastiku.